NOVOSTI I OBJAVE

Implementacija Lean alata (5S) u poduzeća-TT kabeli d.o.o. Široki Brijeg

Implementacija Lean alata 5S u poduzeću TT kabeli d.o.o. održana je 29. lipnja 2018.godine.

Pročitaj više

Implementacija Lean alata 5S u poduzeća-TEM MANDEKS d.o.o. Široki Brijeg

Implementacija Lean alata u poduzeća održana je u poduzeću TEM Mandeks 15.lipnja 2018.godine

Pročitaj više

Implementacija Lean alata u poduzeća-Feal d.o.o. Široki Brijeg

Implementacija Lean alata u partnerskom poduzeću Feal d.o.o. Široki Brijeg održana je 8. lipnja 2018. godine.

Pročitaj više

Partneri projekta